Rury kwadratowe

Portfolio produkcyjne obejmują rury stalowe bez szwu o profilu kwadratowym jakości S355J2H a S355NH. Produkcja rur stalowych bez szwu w walcowni rur wyznacza się zaawansowaną technologią produkcji metodą Mannesmanna walcowania na gorąco. Oferowany jest w szaroki zakres wymiarów o jakości S355J2H a S355NH.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rury kwadratowe

BEZSZWOWE PUSTE PROFILE O PRZEKROJU KWADRATOWYM BEZSZWOWE PUSTE PROFILE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM
Średnica zewnętrzna 70 X 70 – 125 X 125 MM 80 X 60 MM 90 X 70 MM 120 X 100 MM
Grubość ścian 6,3 - 12,5
STANDARDOWY ZAKRES JAKOŚCI: S355J2H, S355NH

 

OFERTA KOMPLEKSOWEGO ZAOPATRZENIA JEST UZUPEŁNIANA WEDŁUG ŻYCZEŃ KLIENTÓW W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  • obróbka cieplna
  • badania właściwości mechanicznych, składu chemicznego, ocena i dokumentacja struktury metalograficznej materiału
  • badania ciśnieniem wody
  • badania nieniszczące z przepływami rozpraszającymi, ultradźwiękowe
  • metoda magnetyczna proszkowa mokra fluorescencyjna
  • szlifowanie
  • lakierowanie
  • cięcie na dokładne długości

KATALOG PRODUKTÓW

Kompleksowy przegląd wszystkich produktów, zastosowanych norm materiałowych i wymiarowych, składu chemicznego stali wyrobów niestandardowych oraz naszej defektoskopii znajdziecie w programie produkcyjnym, który można pobrać tutaj.