Spółki-córki w grupie TŽ-MS

Spółki w grupie Třinecké železárny – Moravia Steel to szereg firm, które są częścią łańcucha produkcyjnego Huty Trzyniec lub świadczą usługi w ramach grupy oraz poza nią. Poniższa lista zawiera krótki opis oraz informacje kontaktowe najważniejszych spółek-córek w grupie TŽ–MS.


Energetika Třinec ilustrační obrázek

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Průmyslová 1024, Staré Město
739 61 Třinec
Republika Czeska

Spółka zapewnia przeważającą część produkcji energii dla potrzeb huty. Dwie elektrownie cieplne produkują energię elektryczną, gorącą wodę i parę. W skład zakładu energetyki wchodzą również działy gospodarki wodnej w tym eksploatacja oczyszczalni wód odpadowych, produkcja powietrza sprężonego i podmuchowego oraz część działu gospodarki gazowej i olejowej. Spółka-córka dostarcza energię również innym firmom oraz odbiorcom komunalnym.


Strojírny Třinec ilustrační obrázek

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038, Staré město
739 61 Třinec
Republika Czeska

Spółka akcyjna Strojírny a stavby Třinec, a.s. powstała w 2013 roku połączeniem spółek-córek Strojírny Třinec, a.s. oraz D5 a.s. Tradycja produkcji w spółce-córce sięga roku 1885. Dziś spółka ta orientuje się na produkcję technologicznych zespołów maszynowych, urządzeń maszynowych spełniających konkretne wymagania, spoin technologicznych, części maszyn oraz części zamiennych, konstrukcji stalowych spawanych w tym mostów, produkcję i renowację walców hutniczych oraz innych produktów. Firma ta posiada także swoje własne biuro projektowe i konstrukcyjne oraz warsztaty ślusarskie, elektrotechniczne, budowlane i warsztaty materiałów ogniotrwałych, dzięki czemu swoje usługi i zdolności produkcyjne może oferować także klientom w całej Republice Czeskiej.


Slévárny Třinec ilustrační obrázek

Slévárny Třinec, a.s.

Průmyslová 1001, Staré Město
739 61 Třinec
Republika Czeska

Kompleks produkcyjny spółki-córki Slévárny Třinec, a. s. (Odlewnie Trzyniec) tworzą dwie odlewnie żeliwa szarego, odlewnia stali, odlewnia metali kolorowych oraz wydział produkujący modele drewniane i metalowe. Historia trzynieckiej odlewni sięga roku 1842. Na dzień dzisiejszy produkcja ukierunkowana została głównie na ręcznie i maszynowo formowane odlewy z węglowych, średnio i wysokostopowych stali znadujących zastosowanie w hutnictwie, budownictwie, wydobyciu surowców mineralnych, przemyśle maszynowym oraz samochodowym. Spółka-córka ma wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami ČSN EN ISO 9001 oraz certyfikowany system ochrony środowiska naturalnego zgodny z normą zarządzania środowiskiem ČSN EN ISO 14001.


Řetězárna ilustrační obrázek

Řetězárna a.s.

Polská 48
790 81 Česká Ves
Republika Czeska

Spółka-córka w České Vsi koło Jeseníku jest fabryką łańcuchów, która od ponad stu lat prowadzi działalność w zakresie produkcji z trzynieckiej stali szerokiego asortymentu spawanych ogniw łańcuchów włącznie z akcesoriami jak na przykład haki, strzemiona, sprzęgła itd. Łańcuchy te dostarcza się w żądanych długościach lub w postaci produktów gotowych jak na przykład zawiesia łańcuchowe, łańcuchy ochronne na opony, łańcuchy do mocowania, łańcuchy górnicze, łańcuchy cumownicze i kotwiczne dla rybołówstwa oraz wiele innych artykułów. Spółka-córka posiada certyfikaty zgodne z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.


Refrasil ilustrační obrázek

REFRASIL, s.r.o.

Průmyslová 720, Konská
739 61 Třinec
Republika Czeska

Spółka-córka (szamotownia) zapewnia dla huty produkcję materiałów ogniotrwałych do wykładziny konwertorów, produkcję ogniotrwałych materiałów oraz mas konstrukcyjnych. Spadek zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe w kraju zastępuje spółka wdrożeniem nowoczesnych materiałów ogniotrwałych jakimi są żarobetony, żarobetonowe prefabrykaty, masy specjalne oraz materiały izolacjyne. Rozgłos międzynarodowy uzyskała firma dołączeniem do Europejskiej Asocjacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych. Spółka-córka ma wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001.


VÚHŽ ilustrační obrázek

VÚHŽ a.s.

č. p. 240
739 51 Dobrá
Republika Czeska

Spółka-córka VÚHŽ a.s. nawiązuje do tradycji byłego zakładu badawczego metalurgii w Czechosłowacji, założonego w roku 1948, a aktualnie produkującym nowoczesną zautomatyzowaną technologię pomiarową przeznaczoną dla hut, urządzenia technologiczne stosowane w metalurgii pozapiecowej, specjalne kształtowniki walcowane dla przemysłu samochodowego, odśrodkowe odlewy oraz inne wyroby. Zakład ten oferuje ponadto powlekanie narzędzi i forem oraz dysponuje także własnym działem badań i rozwoju, w tym posiada własne laboratoria i pracownie doświadczalne. Spółka-córka posiada certyfikaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 a VDA 6.1.


mapa

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Jiráskova 987/50
697 01 Kyjov
Republika Czeska

Spółka Šroubárna Kyjov (produkcja śrub) zajmuje się produkcją ze stali trzynieckiej różnego rodzaju elementów złącznych jak na przykład śruby,  zwłaszcza dla nawierzchni kolejowych, nakrętki i elementy złączne oraz odkuwki.


Hanácké Pérovny

HŽP a.s.

Dolní 3137/100
796 01 Prostějov
Republika Czeska

Fabryka sprężyn powstała w Prostějově w 1950 roku, natomiast w 1994 roku została założona spółka Hanácké železárny a pérovny, a.s. Spółka orientuje się na produkcję sprężyn do podwozia odkształcanych na gorąco dla potrzeb przemysłu kolejowego i samochodowego. Natomiast ze stali o przekroju okrągłym i płaskim wytwarza się sprężyny śrubowe, piórowe i paraboliczne, które w przeważającej mierze trafiają do odbiorców w krajach Unii Europejskiej. HŽP a.s. posiada certyfikaty zgodne z normami przemysłu samochowego ISO TS 16949 oraz ISO 14001. W zakresie transportu kolejowego uzyskała firma prestiżowe certyfikaty DB oraz SNCF, które dają klientom gwarancję najwyższej jakości.


Kovárna VIVA Zlín ilustrační obrázek

Kovárna VIVA a.s.

Vavrečkova 5333
760 01 Zlín
Republika Czeska

Spółka-ćorka KOVÁRNA VIVA a.s. jest znaczącą czeską kuźnią przemysłową. Asortyment produkcyjny objemuje części ze stali kute matrycowo ze stali stopowej, mikrostopowej, węglowej oraz stali konstrukcyjnej. Swoim klientom, czołowym producentom w UE, oferuje kompleksowy program dla produkcji części ze stali kutej matrycowo, od zaprojektowania konstrukcji konkretnej części aż po finalizację, tj. obróbkę chemiczno-cieplną, obróbkę nawierzchni – farbowanie, cynkowanie, niklowanie wraz ze służbami logistycznymi. Produkty firmy znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, hydraulice, rolnictwie oraz w zakresie bezpieczeństwa. Firma posiada certyfikaty zgodne z normami TS 16949 oraz ISO 14001.


Metalurgia Radomsko ilustrační obrázek

METALURGIA S.A.

ul. Świętej Rozalii 10/12
97 - 500 Radomsko
Rzeczpospolita Polska

Spółka-córka METALURGIA S.A. z siedzibą w Radomsku wchodzi w skład grupy TŽ-MS od 2009 roku. Na rynku polskim jest liderem w produkcji drutu ocynkowanego. Trzon bazy produkcyjnej stanowią: wydajna linia do trawienia walcówki, nowoczesna linia cynkowania ogniowego drutów, piec do rekrystalizacji i sferoidyzacji drutów i walcówek, nowoczesna baza ciągarnicza oraz wiele innych urządzeń do przerobu drutu.


D&D Drótáru ilustrační obrázek

"D&D" Drótáru Zrt.

Sajószigeti utca 4
3527 Miskolc
Magyarország

Podstawowa produkcja spółki „D&D“ Drótáru Zrt. w Miszkolcu to produkcja drutu ciągnionego na zimno oraz włókien wykorzystywanych przede wszystkim w przemyśle budowlanym oraz wydobywczym, jak również włókien stalowych do podłóg betonowych.


ŽDB Drátovna ilustrační obrázek

ŽDB DRÁTOVNA a.s.

Jeremenkova 66, Pudlov
735 51 Bohumín
Republika Czeska

Spółka-córka ŽDB DRÁTOVNA, a.s. posiada następujące wydziały produkcyjne - ciągarnia drutu nieopatentowanego (niska zawartość węgla), ciągarnia drutu opatentowanego (wysoka zawartość węgla), kordy stalowe, produkcja lin, sprężyn oraz innych wyrobów z drutów.


BOHEMIA RINGS s.r.o.

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk
Republika Czeska

Spółka-córka Bohemia Rings produkuje z trzynieckiej stali asortyment elementów z zakresu inżynierii precyzyjnej, szczególnie dla sektora energetyki wiatrowej, takich jak na przykład kołnierze pierścieniowe do łodzi podwodnych i sieci wodnych, elementy rakiet kosmicznych oraz specjalne elementy do tuneli CT w systemie opieki zdrowotnej.


Imopra s.r.o.

U Dvora 217
687 51 Nivnice
Republika Czeska

Spółka-córka Imopra produkuje przede wszystkim precyzyjną obróbką części klimatyzacji w przemyśle samochodowym, odlewy z duralowych stopów, stopy różnych rodzaji stali, dalej oferuje obróbkę tworzyw sztucznych, produkcję prototypowych części oraz seryjną produkcję części przeznaczonych dla przemysłu lotniczego, dalej projektowanie, konstrukcja oraz produkcja specjalnych zacisków dla CNC maszyn.