<< zpět

Válcovna trub očima žáků 6. třídy základní školy v Ostravě Vítkovicích, Šalounova 56

Žáci ZŠ Ostrava-Vítkovice v rámci polytechnického vzdělávání dětí navštívili provoz VT, kde měli jedinečnou možnost seznámit se s jednotlivými částmi výroby.

Děti následně ztvárnily na papír části našich provozů, které můžete také vidět na nástěnce v sociální budově. Tyto exkurze žákům pomáhají k dalšímu studiu a volbě střední školy i budoucího povolání.